Energija aktivacije

Energija aktivacije ili energija aktiviranja reakcije je energijakoju je potrebno dovesti molekulama da međusobno reagiraju.
Datum objave: Srijeda, 09. prosinca 2009.
Slika: Energija aktivacije
Energija aktivacije

Energija aktivacije

Energija aktivacije

Energija aktivacije ili energija aktiviranja reakcije je energijakoju je potrebno dovesti molekulama da međusobno reagiraju. Da bi molekule kemijski reagirale, moraju se sudariti, ali međusobno mogu reagirati samo one molekule koje imaju veću energiju od energije aktiviranja.

U kemijskoj kinetici energija aktivacije je visina potencijalne barijere koja odvaja produkte od reaktanata. Što je energija aktivacije veća, to manji broj molekula može prijeći vrh energetske barijere i reakcija je sporija.

Energija aktivacije je jednaka visini potencijalne jame u kojoj se nalaze pozitivno nabijeni fisijski fragmenti u trenutku razdvajanja. Oslobođena energije veze u slučaju kada izotop U-235 uhvati neutron je veća od odgovarajuće energije aktivacije, dok obratna situacija nastaje kada se neutron apsorbira u izotopu U-238. To praktički znači da je U-235 podložan fisiji s neutronima bez kinetičke energije, dok je za fisiju nuklida U-238 potreban neutron s kinetičkom energijom koja odgovara razlici između energije aktivacije i oslobođene energije veze.

>>Fizikalne osnove nuklearne fisije

Slično kao U-235 ponašaju se i drugi neparni izotopi urana i plutonija - U-233, Pu-239, Pu-241. Ti se izotopi označuju kao fisibilni izotopi. Parni izotopi urana, torija i plutonija - Th-232, U-234, U-236, Pu-240 - pokazuju sličnost s ponašanjem izotopa U-238 (oslobođena energija veze nije dovoljna za izazivanje fisija). Energija se procesom fisije dobiva ako je ukupna masa jezgara nastalih fisijom manja od mase početne jezgre. Rugim riječima, prosječna energija veze u nastalim jezgrama veća je od prosječne energije veze u početnim jezgrama.

Čitajte još i o:

>>Kemijska energija

Kemijska energija može se definirati kao rad koji obave električne sile prilikom preslagivanja električnih naboja – protona i elektrona – u kemijskim procesima...

>>Mehanička energija

Mehanička energija je energija kretanja - kinetička energija odnosno energija pozicije - potencijalna energija...

>>Energija ionizacije

Energija ionizacije najmanja je za prvi elektron i za svaki idući raste jer se elektron sada uklanja s pozitivno nabijenog, a ne neutralnog atoma...

>>Logaritamska funkcija

Logaritamska funkcija je preslikavanje kojim se svakom broju x pridružuje njegov logaritam log x...

>>Određeni integrali

Za razliku od neodređenog integrala koji je skup funkcija (određeni integral je realan broj)...

Energija aktivacije

Energija aktivacije
Energija aktivacije
Energija aktivacije

Facebook komentari

Indeks A - Ž

.

2

7

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

W

Z

Ž

Koristimo kolačiće („cookie“) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića.

Zatvori obavijest Saznaj više