Uporabna dozvola za kuću

Zahtijev treba sadržavati oznaku, poslovni broj građevinske dozvole i datum njezinog izdavanja, naziv i vrstu građevine, mjesto gradnje, podatke o investitoru, izvođaču radova, nadzornom inžinjeru...
Datum objave: Srijeda, 12. svibnja 2010.
Preuzeto: Jutarnji.hr | Slika: Uporabna dozvola za kuću
Uporabna dozvola za kuću

Uporabna dozvola za kuću

PREMA VAŽEĆEM Zakonu o gradnji za novoizgrađenu kuću potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu.

Štoviše, Zakon nalaže da se ova dozvola mora ishoditi prije nego li se novoizgrađena kuća počne koristiti.
Zahtijev za izdavanje uporabne dozvole upućuje se Uredu državne uprave u županiji ili Gradu Zagrebu nadležnom za poslove graditeljstva.
Zahtijev treba sadržavati oznaku, poslovni broj građevinske dozvole i datum njezinog izdavanja, naziv i vrstu građevine, mjesto gradnje, podatke o investitoru, izvođaču radova, nadzornom inžinjeru.
Uporabna dozvola bit će Vam izdana u roku od 30 dana od dana izvršenog tehničkog pregleda građevine pod uvjetom da je građevina izgrađena u skladu s izdanom građevinskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu vrstu građevine.
Svrha uporabne dozvole i postupka koji joj prethodi u tome je da tehničko povjerenstvo na terenu, službenici nadležnog ureda državne uprave za poslove graditeljstva u svojim uredima još jednom provjere jesu li dobro obavili svoj posao kada su Vam izdali građevinsku dozvolu.
Na tragu Vašeg pitanja o "svrhovitosti" uporabne dozvole je i prijedlog novog Zakona o građenju koji više ne predviđa izdavanje građevinske i uporabne dozvole za obiteljske kuće, ali dok ovaj zakonski prijedlog ne postane Zakon, naša normativna stvarnost je takva da ne smijete useliti u novoizgrađenu kuću dok nemate uporabnu dozvolu za nju.
Kako prema nekim procjenama oko 90% objekata u Hrvatskoj nema uporabnu dozvolu, a ljudi ih ipak koriste tako je i sam život dao odgovor na pitanje "svrhovitosti" ovog dokumenta.

Uporabna dozvola za kuću

Uporabna dozvola za kuću
Uporabna dozvola za kuću
Uporabna dozvola za kuću

Facebook komentari

Indeks A - Ž

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž