Matematika za 6. razred

Udžbenik i zbirka zadataka s CD-om iz matematike za 6. razred osnovne škole - 1. i 2. polugodište, u izdanju Profila (autori Vesna Draženović-Žitko, Luka Krnić, Maja Marić, Zvonimir Šikić) preuređeno je izdanje udžbenika Matematika 6 i nešto je potpuno novo ...
Datum objave: Petak, 26. veljače 2010.
Matematika za 6. razred

Matematika za 6. razred

Matematika za 6. razred

Udžbenik i zbirka zadataka s CD-om iz matematike za 6. razred osnovne škole - 1. i 2. polugodište, u izdanju Profila (autori Vesna Draženović-Žitko, Luka Krnić, Maja Marić, Zvonimir Šikić) preuređeno je izdanje udžbenika Matematika 6 i nešto je potpuno novo:

.

Za učenike

* koriste samo jednu knjigu (udžbenik 1. dio ili 2. dio)
* pisan je na jasan, razumljiv i zanimljiv način
* može se koristiti za samostalno učenje, vježbanje, ponavljanje i pripremu za ispite znanja
* sadrži zanimljive ilustracije

Za učitelje

* namjera je autora da se udžbenik što više koristi na satovima obrade, kako bi učenici imali što više vremena za rješavanje zadataka (definicije, formule, svojstva nije uvijek nužno prepisivati u bilježnicu)
* nudi velik izbor riješenih primjera i zadataka koje će učitelj/ učiteljica na svoj kreativan način koristiti za obradu novoga gradiva, vježbanje, ponavljanje, usustavljivanje gradiva

Za roditelje

* izvor je matematičkih znanja, koja roditelji mogu dodatno pojasniti djeci
* sadrži brojne zadatke što ih roditelji mogu rješavati zajedno s djecom

Svaka tema u udžbeniku ima motivacijski uvod kojim su autori nastojali pronaći korelaciju matematike i svakodnevna života te drugih nastavnih predmeta (fizika, priroda, kemija, likovni odgoj...). Poslije motivacijskog uvoda slijede mnogi primjeri koji se rješavaju na satu te zadaci za uvježbavanje gradiva kod kuće.

S namjerom što bolje i bogatije matematičke pismenosti, ali i usmenog i pismenog izražavanja matematičkih definicija, svaka tema sadrži nekoliko pitanja teoretskoga tipa kojima će se učenik/ učenica – uz učiteljevu/učiteljičinu pomoć i pomoću udžbenika – naučiti izražavati jasno i sažeto te oblikovati svoju misao u skladu s materinskim jezikom.

Na kraju obrađene cjeline su zadaci za vježbu i ponavljanje, a jesu li gradivo usvojili i jesu li spremni za ispit znanja učenici mogu provjeriti štopericom – originalnim načinom pripreme za ispit koji predstavlja svojevrsnu generalnu probu. U udžbeniku su i dodatni zadaci za učenike koji žele rješavati složenije zadatke.

U udžbenički komplet je uključeno:

* udžbenik s CD-om (1. dio i 2. dio)
* priručnik u mapi s cd-om za učiteljice/učitelje iz matematike za 6. razred osnovne škole
* radni listić
* ispiti znanja
* razredni plakati
* zbirka s dodatnim temama i zadacima za izbornu nastavu matematike za 6. razred

S druge, pak, strane, Matematika, online udžbenik za 6. razred, sadrži ukupno 42 video lekcije u trajanju od 3 sata i 39 minuta i 84 primjera riješenih zadataka. 

Korisni linkovi:

>>MATERIJALI I ZADACI ZA 6. RAZRED  

>>DOWNLOAD MATEMATIKA ZA 6 RAZRED ZADACI

>>MATEMATIKA – 6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Matematika za 6. razred

Matematika za 6. razred
Matematika za 6. razred
Matematika za 6. razred

Facebook komentari